شناسه : 810844
رييس سازمان جهاد کشاورزي استان يزد تلاش کشاورزان ابرکويي را ستود

رييس سازمان جهاد کشاورزي استان يزد تلاش کشاورزان ابرکويي را ستود


رييس سازمان جهاد کشاورزي استان يزد گفت: کشاورزان شهرستان ابرکوه برغم محدويت هاي آب در توليدات کشاورزي تلاش موثري دارند.
رييس سازمان جهاد کشاورزي استان يزد تلاش کشاورزان ابرکويي را ستود
" محمد جواد صالحي " روز پنجشنبه در بازديد از طرحهاي کشاورزي شهرستان ابرکوه بر ضرورت استفاده بهينه از آب در بخش کشاورزي تاکيد کرد.
مدير جهاد کشاورزي ابرکوه نيز گفت: 30 پروژه در بخش کشاورزي شامل 20 استخر آب کشاورزي ، احداث 10 کيلومتر لوله گذاري و 15کيلومتر آبياري و پنج کيلومتر جاده بين مزارع و همچنين زيرساخت مجتمع هاي دامداري و دامپروري شامل راهسازي، برقرساني و آبرساني اجرا و احداث شده است.
" سعيد اکبرزاده " اظهار داشت: براي اين طرحها 10 ميليارد ريال از منابع مختلف تامين و پرداخت شده است.
وي اضافه کرد: بيش از دو هزار خانوار کشاورز و روستائي از اين طرحها بهره مند شدند.