شناسه : 810904
رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ابرکوه گفت: به منظور توسعه روستاهاي اين شهرستان چهار ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ابرکوه گفت: به منظور توسعه روستاهاي اين شهرستان چهار ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.


حسين برزگر گفت : اين اعتبار در قالب طرح هادي در روستاهاي فراغه ، صفي آباد ، مريم آباد، خرم آباد ، تقي آباد ، بداف ، هاروني ، شهرسب ، رئيس آباد هزينه شده است.
رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ابرکوه گفت: به منظور توسعه روستاهاي اين شهرستان چهار ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

وي اضافه کرد: اين طرحها در قالب احداث بوستان سبز روستائي ، زير سازي ، آسفالت و کانال کشي و جدول گذاري در روستاها اجرا شده است.
وي پرداخت تسهيلات بانکي به متقاضيان براي ساخت واحد مسکوني را از ديگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: به 200 متقاضي ساخت مسکن هر کدام 75ميليون ريال تسهيلات کم بهره باباز پرداخت 12ساله پرداخت شده است.
وي يادآور شد: بر اساس ماده 123 در اين مدت 713 فقره سند مالکيت نيز براي واحدهاي مسکن روستايي صادر شده است.
وي گفت: امسال در صورت تامين اعتبار طرح هادي در 12 روستاي ديگر اين شهرستان که بالاي 50خانوار سکنه دارد اجرا خواهد شد.