شناسه : 618879
خانه آقازاده ابركوه نمادي از هنرمعماري اسلامي و سنتي ايران زمين

رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري ابركوه گفت :خانه آقازاده يكي ازخانه هاي قديمي شهرستان ابركوه است كه دراين ايام مورد استقبال مسافران نوروزي قرار گرفته است


محمد علي اكرمي رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری ابرکوه درگفتگو با خبرنگار ايرنا افزود :اين خانه دربافت قديم دروازه ميدان واقع گرديده و از نظر معماري و بكارگيري عناصر معماري سنتي ايران درخور توجه است .
خانه آقازاده ابركوه نمادي از هنرمعماري اسلامي و سنتي ايران زمين

محمد علي اكرمي رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری ابرکوه درگفتگو با خبرنگار ايرنا افزود :اين خانه دربافت قديم دروازه ميدان واقع گرديده و از نظر معماري و بكارگيري عناصر معماري سنتي ايران درخور توجه است .
وي ادامه داد : اين بنا با مساحتي بالغ بر851 مترمربع بصورت حياط مركزي بوده وعمارت درسه جبهه به منظوراستفاده در فصول مختلف سال استقرارپيدا كرده است.
رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري ابركوه گفت :اتاق جنوبي خانه بصورت صليبي و شكم دريده ساخته شده و وجود حوض سنگي در وسط حياط خانه، فضاي خانه بخصوص تالار طراوت خاصي بخشيده است.
به گفته اكرمي قسمت شاخص و جالب توجه بنا بادگير دو طبقه و كلاه فرنگي است كه درنوع خود بي نظيراست ارتفاع بادگير 18مترو مساحت آن 18مترمربع است؛ در دهانه بادگير 19عدد دريچه تنظيم هوا وجود دارد كه با بادگير دومي هماهنگي و ارتباط دارد.
در كنار آن يك كلاه فرنگي با تزئينات مقرنس كاري بسيار زيبا ديده مي شود كه بادگير وكلاه فرنگي به ترتيب حكم خنك كردن(كولر) ونوررساني(نورگير) فضاي زيرين وتالارخانه را انجام مي دهند.
وي افزود : قدمت خانه آقازاده به دوره قاجاريه بازمي گردد و با شماره 1830درفهرست آثارملي ايران به ثبت رسيده است.