شناسه : 811054
رييس اداره مخابرات ابرکوه گفت:

رييس اداره مخابرات ابرکوه گفت:


100درصد جمعيت روستاهاي اين شهرستان زير پوشش تلفن ثابت قرارگرفته اند
رييس اداره مخابرات ابرکوه گفت:
علي عزيزي افزود: هم اکنون 33 روستاي شهرستان ابرکوه با جمعيتي بيش از 23هزار نفر از خدمات تلفن ثابت بهره مند هستند.
وي گفت: با استقرار 16سامانه BTS تلفن همراه در 16 نقطه شهرستان ابرکوه زمينه دسترسي مردم به تلفن همراه فراهم شده است.