شناسه : 154122369

رویکردهای متعدد گردشگری در شهرستان به وجود آید


فرماندار ابرکوه در جلسه پرورش و توسعه صنعت اسب گفت : باید رویکردهای متعدد و متنوع ای در ابرکوه به وجود بیاوریم و با اتصال این رویکردها به هم و جلوگیری از انقطاع آن ، زمینه حضور و اسکان گردشگران را در ابرکوه جهت کسب درآمد این شهرستان به وجود بیاوریم .

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ؛ با حضور "محمد کاظمی نسب" فرماندار ابرکوه ، معاون سیاسی امنیتی فرماندار، بخشداران بهمن و مرکزی وجمعی از مسئولین جلسه پرورش وتوسعه صنعت اسب در محل فرمانداری ابرکوه برگزار شد.

فرماندار ابرکوه گفت :ما در ابرکوه پتانسیل های زیادی در حوزه گردشگری ، میراث فرهنگی ، طبیعی و تاریخی داریم و باید بتوانیم از پتانسیل ها و ظرفیتهای خارق العاده در ابرکوه استفاده و به ارزش افزوده تبدیل کنیم و این بسیار مهم است .

محمد کاظمی نسب به موقعیت ابرکوه و قرار گرفتن در مرکز مثلث گردشگری اشاره کرد و افزود : پتانسیل ها و ظرفیتها باید به هم متصل شوند و به درآمد تبدیل شوند و جریانهایی به وجود بیاید که درآمدهای گردشگری به این شهرستان سرازیر شود .

وی صنعت گردشگری اسب را از جوانب مختلف قابل بررسی و توجه دانست و خاطرنشان کرد : صنعت گردشگری اسب به عنوان یکی از رویکردهای توسعه گردشگری بسیار مهم است و باید از جوانب مختلف مورد بررسی و توجه قرار گیرد .         

فرماندار ابرکوه رویکردهای متعدد را در کسب درآمد گردشگری بسیار موثر بیان نمود و تصریح کرد : باید رویکردهای متعدد و متنوع ای در ابرکوه به وجود بیاوریم و با اتصال این رویکردها به هم و جلوگیری از انقطاع آن ، زمینه حضور و اسکان گردشگران را  در ابرکوه جهت کسب درآمد این شهرستان به وجود بیاوریم .           

کاظمی نسب اظهار داشت : صنعت اسب یکی از پتانسیل ها و ظرفیتهایی است که نمی شود به سادگی از کنارش گذشت و فرصت بسیار خوبی برای گردشگری در شهرستان ابرکوه است و باید مورد توجه قرار گیرد .          

فرماندار در پایان از برگزاری جشنواره اسب و دیگر جشنواره ها استقبال کرد و گفت : برگزاری جشنواره ها می تواند در شناسایی و معرفی پتانسیل های ابرکوه بسیار موثر باشد و باید این جشنواره های با کیفیت بسیار بالا برگزار شود تا هرساله شاهد تکرار برپایی این جشنواره ها باشیم .