شناسه : 150549136

روند اجرایی اعمال وام های کشاورزی مشخص شد


به منظور برسی نحوه اجرایی بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اعمال وام های کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه ، جلسه ای با مدیران بانک های عامل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ؛ جلسه ای باحضور محمد کاظمی نسب فرماندار ، علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و جمعی از مسئولین و مدیران بانک های عامل شهرستان به منظور برسی نحوه اجرایی بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اعمال وام های کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه ، در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید اسامی مشمولین این طرح بر اساس دستور عمل بانک مرکزی در اسرع وقت توسط بانک ها و جهاد کشاورزی معرفی و پس از تأیید در کار گروه مربوطه جهت اعمال وام های کشاورزی اقدام شود.

با توجه به دستور عمل بانک مرکزی اولویت در فاز اول به وام های کشاورزی هشتاد میلیون ریال  که سر رسید تسهیلات آنها در بازه زمانی 1/7/96 تا 29/11/97 است ، اختصاص می یابد و در صورت تأمین اعتبار و تخصیص سهمیه تسهیلات با مبلغ بالاتر جهت اعمال در دستور کار قرار گیرد.