روز پزشک درشهرستان ابركوه

یادوخاطرات شهیدان والامقام را گرامی داشته وبرادادمه راه این عزیزان تاکید نمودند.

قرائت زیارت عاشورا و ادای احترام به پزشکان فقید این شهرستان ازدیگر برنامه های این مراسم بود