شناسه : 815597
روز معلولان در ابرکوه

روز معلولان در ابرکوه


60 نفر از دانش اموزان اموزشگاه استثنائی ایثار ابرکوه با اجرای چند برنامه فرهنگی داوزدهم اذر ماه
روز معلولان در ابرکوه

مطابق با سوم دسامبر روز جهانی معلولان را گرامی داشتند.

سخنرانان دراین مراسم بابیان اینکه معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاق هنری وفکری  خودرا رشد داده برفراهم اوردن زمینه های مناسب بمنظور دستیابی معلولان به امکانات لازم  جهت رسیدن  به زندگی مستقل به نحوی که خود مسئول زندگی خویش بوده و به خودکفائی برسند تاکید نموده وگفتند ارتباط با معلولان باید همراه با احترام باشد نه ترحم.