شناسه : 144594801

رضا رباني ابرقويي


 نام كتاب : خورشيد دهم نويسنده : رضا رباني ابرقويي این کتاب به خلاصه ای از زندگانی امام رضا(ع) تا مسیر حرکت ایشان با ذکر اماکن، معرفی منزلگاه و قدمگاه امام رضا (ع) در ابرکوه، مختصری از شناسنامه شهرستان، بیان کارها و تلاش هایی که در جهت تعیین سالروز ورود حضرت امام رضا (ع) به ابرکوه انجام شده و در نهایت نمونه درخواست هایی که از مسئولین در جهت توجه بیشتر به مسجد بیرون شده است اشاره کرده است. «خورشید دهم در ابرکوه»  به قلم رضا ربانی، پژوهشگر و فعال نمونه فرهنگ رضوی،  در پنج فصل به شرح زیر سامان یافته است: فصل اول:مختصری از زندگی حضرت امام رضا (ع) فصل دوم:مسیر حرکت امام رضا(ع) از میدینه تا مرو فصل سوم: مراحل پیگیری تعیین سالروز امام رضا (ع) به ابرکوه فصل چهارم:مختصری از شهرستان ابرکوه فصل پنجم:اشعاری در مورد 17 آبان

 نام كتاب : خورشيد دهم

نويسنده : رضا رباني ابرقويي

این کتاب به خلاصه ای از زندگانی امام رضا(ع) تا مسیر حرکت ایشان با ذکر اماکن، معرفی منزلگاه و قدمگاه امام رضا (ع) در ابرکوه، مختصری از شناسنامه شهرستان، بیان کارها و تلاش هایی که در جهت تعیین سالروز ورود حضرت امام رضا (ع) به ابرکوه انجام شده و در نهایت نمونه درخواست هایی که از مسئولین در جهت توجه بیشتر به مسجد بیرون شده است اشاره کرده است.
«خورشید دهم در ابرکوه»  به قلم رضا ربانی، پژوهشگر و فعال نمونه فرهنگ رضوی،  در پنج فصل به شرح زیر سامان یافته است:


فصل اول:مختصری از زندگی حضرت امام رضا (ع)
فصل دوم:مسیر حرکت امام رضا(ع) از میدینه تا مرو
فصل سوم: مراحل پیگیری تعیین سالروز امام رضا (ع) به ابرکوه
فصل چهارم:مختصری از شهرستان ابرکوه
فصل پنجم:اشعاری در مورد 17 آبان