شناسه : 615912

رتبه سوم ابركوه در جذب اعتبارات طرحهاي توسعه كشاورزي در استان


سيزدهمين جلسه كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان ابركوه به رياست فرماندار تشكيل شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صبح امروز سيزدهمين جلسه كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان ابركوه به رياست فرماندار تشكيل شد.

در اين جلسه فرماندار ابركوه با اشاره به سهم يكصد و چهل ميلياردي ابركوه از اعتبارات استاني طرح توسعه كشاورزي، كسب رتبه سوم استان را بواسطه جذب 100 ميليارد ريال از اين اعتبارات يادور شد. 

وي با تاكيد بر جذب اعتبارات بخش كشاورزي در توليد، ايجاد و احداث طرحهاي مهم و اساسي افزود، اعتباراتي كه به غير از بخشهاي فوق مصرف ميگردد ،تورم زا خواهد بود .

برزگرزاده نظارت هر چه بيشتر بر طرحها از سوي دستگاههاي مرتبط بوي‍ژه بانكها  را خواستار شد. 

تا بحال بيش از 1200 طرح در زمينه كشاورزي، دامداري و صنايع تبديلي با اعتباري بالغ بر 50 ميليارد تومان به شعب بانك كشاورزي شهرستان معرفي گرديده اند.

 در كارگروه كشاورزي شهرستان، تعدادي از طرحهاي جديد مورد تصويب و طرحهايي كه تاكنون موفق به جذب اعتبار نگرديده اند حذف گرديد .