شناسه : 809807
راه اندازی سیستم خدمات دولت الکترونیک تا یک ماه آینده

راه اندازی سیستم خدمات دولت الکترونیک تا یک ماه آینده


سیستم خدمات الکترونیک استان یزد با 98 درصد پیشرفت فیزیکی تا یک ماه اینده راه اندازی خواهدشد .
راه اندازی سیستم خدمات دولت الکترونیک تا یک ماه آینده
مدیرکل دفتر فناوری واطلاعات استانداری یزد درابرکوه بااعلام این خبر گفت: دراجرای توصیه های مقام معظم رهیری درسال اصلاح الگوی مصرف و بمنظور ارتقا بهره بری از منابع این سیستم تا یک ماه اینده راه اندازی خواهدشد وشهروندان میتوانند با مراجعه به این سایت از 720 خدمت الکترونیک قابل دسترسی دستگاههای اداری برخوردار شوند.محمد علی پورروستائی همچنین بابیان اینکه سامانه ارتباط مردم با دولت با 70 درصد پیشرفت درحال اماده سازی است افزود: مردم میتوانند با مراجعه به این سامانه مسایل ومشکلات خویش را با مسئولین درمیان گذاشته وبا کدی که دریافت میدارند انرا پیگیری نمایند.
مدیر کل فناوری واطلاعات استاندری یزد همچنین از راه اندازی سایت استانداری وفرمانداریهای استان دراینده ای نزدیک خبرداد وگفت: دراین سایت اطلاعات ثابت هرشهرستان فرصت های شغلی جاذبه های گردشگری و سایر توانمندیهای شهرستان ارائه میشود و اخبار واطلاعات مربوط به فعالیت دستگاههای اداری شهرستان دراختیار شهروندان قرارمیگیرد