شناسه : 811224
راهپيمايي روز قدس، نشان از بلوغ سياسي ملت ايران است

راهپيمايي روز قدس، نشان از بلوغ سياسي ملت ايران است


"کاظم فرهمند" افزود: ملت فهيم و مومن ايران، فراخوان رهبر فرزانه خود را بخوبي پاسخ دادند.
راهپيمايي روز قدس، نشان از بلوغ سياسي ملت ايران است
وي اضافه کرد: حضور گسترده مردم در راهيپمايي روز جهاني قدس بار ديگر وحدت مسلمانان و ولايت پذيري آنها را نشان داد.
وي گفت: مردم علي رغم سمپاشي هاي کفر جهاني و جنگ رواني و تبليغاتي با مشارکت جدي ، وفاداري به آرمان هاي امام راحل (ره) را به منصه بروز و ظهور رساندند.
وي اظهار داشت: خواسته بر حق و طبيعي ملت ايران و همه مسلمانان نابودي کامل رژيم غاصب و جعلي صهيونيستي و حمايت از انتفاضه است.
وي تصريح کرد: مردم ولايتمدار ما طي 30 سال گذشته، همواره از نظام حمايت کرده و بايد مديران هم در خدمت به آنها بصورت جدي و عملي تلاش کنند.
وي از مردم حوزه انتخابيه خود نيز بخاطر حضور در راهپيمايي روز جهاني قدس قدرداني کرد.