شناسه : 813827
راهپيمايي خودجوش مردمي درشهرستان ابركوه در اعتراض به هتك حرمت به قرآن كريم

راهپيمايي خودجوش مردمي درشهرستان ابركوه در اعتراض به هتك حرمت به قرآن كريم


درمورخ 23/6/89 مردم متدين وولايتي ابركوه با حركت خودجوش پس از اقامه
راهپيمايي خودجوش مردمي درشهرستان ابركوه در اعتراض به هتك حرمت به قرآن كريم

نماز مغرب وعشا كفن پوش به خيابانها ريخته وبا شعارهاي مرگ برامريكا ،كشيش امريكايي اعدام بايد گردد.اي رهبر آزاده آماده ايم آماده و... از مساجد به ميدان امام حسين (ع)آمده ودراين محل تجمع نمودند درپايان حجه الاسلام فتاحي يكي از روحانيون شهرستان سخناني را مبني بر محكوم نمودن اين اقدام شنيع وهتاكانه به ساحت مقدس قرآن كريم ايراد نمود.دراين تجمع اكثر اهالي ومسئولين شهرستان حضور داشتند.همچنين اقدامات مشابهي درشهرمهردشت واكثر روستاهاي شهرستان دراعتراض به بي حرمتي به قرآن مبين كتاب آخرين پيامبر الهي نيز  انجام گرفت .