شناسه : 811074
دیدار مسئولین شهرستان با مردم

دیدار مسئولین شهرستان با مردم


آقای عادل فرماندارمحترم ابرکوه وبخشدار مرکزی آقای حسینی دوست به همراه هیاتی متشکل ازبرخی مسئولین ادارات اجرایی شهرستان
دیدار مسئولین شهرستان با مردم
از روستای شهرسب دهستان تیرجرد بازدید به عمل آوردند و ضمن ملاقات با اهالی فهیم شهرسب مسائل ومشکلات روستای مذکور را استماع وارائه طریق برای رفع آنها نمودند آقای عادل با گرامیداشت یادوخاطره شهیدان رجایی وباهنر وهفته دولت از حضور چشمگیر مردم درانتخابات ریاست جمهوری تشکر وقدردانی نمود. این بازدید درتاریخ 8/6/1388راس ساعت 7عصر درمحل مسجد روستا انجام وبعد از اقامه نماز مغرب وعشاء نیز ادامه داشت.