شناسه : 142109826

دیدار رئیس آب و فاضلاب روستایی شهرستان با بخشدار بخش بهمن


بخشدار بخش بهمن با رئیس آب و فاضلاب روستایی شهرستان دیدار و در زمینه آب آشامیدنی بخش بهمن و مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر شد .

 

 

به گزارش روابط عمومی بخشداری بهمن ، محمدعلی اکرمی بخشدار بهمن با دشتی رئیس آب و فاضلاب روستایی شهرستان در محل دفتر کار بخشدار دیدار و در زمینه آب آشامیدنی بخش بهمن و مسائل مربوطه  بحث و تبادل نظر شد .

در این دیدار مواردی از قبیل آب فضای سبز ، پروژه های مشارکتی آب و فاضلاب روستایی و بخشداری ، بازسازی شبکه های فرسوده آب آشامیدنی بخش بهمن و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

همچنین در این دیدار در خصوص واگذاری امور شرکت آب و فاضلاب روستایی به بخش خصوصی گفتگو و تصمیم گیری شد .

در ادامه در خصوص اصلاح شبکه های آب نیز ، مقرر شد مسیر حفاری های صورت گرفته مرمت و اصلاح گردد .