شناسه : 815457
دیدار باغستانی ازخانواده مرحوم علیرضا اکرمی

دیدار باغستانی ازخانواده مرحوم علیرضا اکرمی


آقاي محمد رضا باغستانی مدیر کل اموزش وپرورش استان یزد به همراه جمعی از مسئولین این اداره
دیدار باغستانی ازخانواده مرحوم علیرضا اکرمی

کل واداره اموزش وپرورش شهرستان ابرکوه با حضور درخانواده  مرحوم علیرضا اکرمی ضمن دیدار با همسر وفرزندان وی یادوخاطرات این دبیر متوفی را گرامی داشت  وبه مسایل  ومشکلات خانواده وی  رسیدگی نمود.