شناسه : 811324
دومین جلسه دوره آموزشی (پودمان ارتقاءسلامت اداری )

دومین جلسه دوره آموزشی (پودمان ارتقاءسلامت اداری )


اخلاق درمدیریت ویژه اعضای شورای اداری شهرستان ابرکوه دوشنبه مورخ 20/7/1388 درمحل فرمانداری تشکیل گردید
دومین جلسه دوره آموزشی (پودمان ارتقاءسلامت اداری )
.دراین کلاس ابتدا ضمن خیر مقدم توسط آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه وتاکید برضرورت شرکت مسئولان ادارات ونهادهادردوره آموزشی ،جناب حجه السلام والمسلمین سید محمد جواد صداقت کشفی استاد محترم، مطالبی را با موضوع دوره آموزشی به سمع ونظر حاضرین رساند این کلاس از ساعت 12الی 14ادامه داشت .