شناسه : 811356
دوره آموزشی مدیریت استراتژیک درفرمانداری ابرکوه تشکیل شد.

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک درفرمانداری ابرکوه تشکیل شد.


دوره آموزشی مدیریت استراتژیک درفرمانداری ابرکوه درتاریخ 26/7/88باحضور دکتر درویشی یکی از اساتید دانشگاه تهران برگزار گردید .
دوره آموزشی مدیریت استراتژیک درفرمانداری ابرکوه تشکیل شد.
 این دوره باشرکت اعضای شورای اداری شهرستان ابرکوه تشکیل واز ساعت 10الی 12ادامه داشت .در ابتدا جناب آقای عادل فرماندارشهرستان ابرکوه ضمن خیر مقدم به حاضرین وآقای دکتر درویشی سخنانی را درخصوص شرکت مستمر وجدی اعضای شورای اداری دردوره های آموزشی ایراد نمودند.