شناسه : 813857
دوران دفاع مقدس سرفصلي طلائي درتاريخ ايران اسلامي است

دوران دفاع مقدس سرفصلي طلائي درتاريخ ايران اسلامي است


دوران دفاع مقدس سرفصلي طلائي درتاريخ ايران اسلامي است
دوران دفاع مقدس سرفصلي طلائي درتاريخ ايران اسلامي است

امام جمعه ابركوه گفت : دوران دفاع مقدس سرفصلي طلائي درتاريخ پر دوران دفاع مقدس سرفصلي طلائي درتاريخ ايران اسلامي است افتخارايران اسلامي است كه مايه مباهات آيندگان ايران زمين وجهت يابي مسلمانان جهان در حفظ وعزت واعتلاي دين وحفظ نواميس خواهد بود .

حجه الاسلام سيد ابراهيم حسيني تاكيد كرد : اقتدار همه جانبه امروز نظام مقدس جمهوري اسلامي بخاطرپايمردي ومقاومت دليرمرداني است كه درعرصه دفاع مقدس به تبعيت از ولي فقيه ومرجعيت آنچنان خوش درخشيدند كه براي هميشه روحيه ظلم ستيزي رابراي جهانيان سرمشق نمودند. امام جمعه ابركوه با اشاره به اينكه امروز سردمداران غرب وشيطان بزرگ امريكا واسرائيل در دنيا بخاطر قلدري وزورگوئي عاجز شده اندتصريح كرد : همه اينها به لطف خدا بخاطراينكه انقلاب اسلامي ايران به زيباترين شكل ممكن به جهان صادر شده است . حسيني ضمن گراميداشت يادخاطره شهداوايثاگران وامام شهيدان تاكيد كرد: بايد درراستاي دستاوردها و ارزشهاي بلند انقلاب اسلامي باتبعيت از فرامين حكيمانه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي حفظ وحراست نمائيم.