شناسه : 811234
دوران دفاع مقدس، نقطه عطفي در تاريخ انقلاب است

دوران دفاع مقدس، نقطه عطفي در تاريخ انقلاب است


فرماندار ابرکوه گفت: دوران دفاع مقدس، نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي ايران است.
دوران دفاع مقدس، نقطه عطفي در تاريخ انقلاب است
" محمد مهدي عادل " افزود: دفاع مقدس يادآور ايثار و فداکاري هاي جوانان اين کشور اسلامي است و نتيجه آن زمينه تقويت اقتدار ملي و تثبيت هويت و روحيه ملي را در کشور فراهم کرد.
وي افزود: دفاع مقدس بايد به عنوان يک ارزش براي هميشه در تاريخ پر افتخار ميهن اسلاميمان ثبت شود و براي نسل هايي که در آن زمان حضور نداشتند به طور کامل بيان و نهادينه شود.
وي گفت: پيروزي رزمندگان اسلام، حاصل امداد خداوندي و رهبري حکيمانه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و روحيه جان فشاني و از خود گذشتگي رزمندگان اسلام بود.
وي تاکيد کرد: امروز بايد با برنامه هاي ويژه دفاع مقدس، ايثارگريهاي رزمندگان براي جوانان تبيين شود.
وي از مهمترين برنامه هاي گراميداشت هفته دفاع مقدس در اين شهرستان را اجراي مراسم برگزاري محفل انس با قرآن ، به صدا در آوردن زنگ مقاومت در مدارس، غبار روبي قبور مطهر شهدا و سرکشي از خانواده هاي آنان عنوان کرد.