شناسه : 146043500

دستگاه هایی که پروژه عمرانی دارند، مسئله اعتبارات مرتبط را پیگیری کنند تا حق و حقوق مردم تضییع نشود


جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان با حضور مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(محمدرضا بشیری، حمیدرضا عاقبت بخیری، خانم رفیعی زاده) و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در فرمانداری برگزار شد .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، با حضور مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(محمدرضا بشیری، حمیدرضا عاقبت بخیری، خانم رفیعی زاده) و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان در فرمانداری برگزار شد .

عباس مهری سرپرست بخشداری مرکزی گفت : دستور کار این جلسه اعتبارات جبرانی برای  پروژه هایی که قرار است در سال 97 به سرانجام برسد و اعتبارات متعلق به روستاهای فاقد دهیاری می باشد .

فرماندار اظهار داشت : دستگاه هایی که پروژه عمرانی دارند، مسئله اعتبارات مرتبط را پیگیری کنند تا حق و حقوق مردم تضییع نشود.

اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری در سال 97 حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان بود که با توجه به جمعیت 40 درصد به بخش بهمن و 60 درصد دیگر در بخش مرکزی تخصیص یافت.

اعتبارات جبرانی سال 96 مبلغ ۱۱ میلیارد تومان بود که در پروژه های آب روستایی و شهری، شهرداری ها، راهداری و راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، نوسازی مدارس و چند پروژه عمرانی با اهمیت شهرستان توزیع شد.