شناسه : 811194
در پی حضور آقای صالحی وهیئت همراه درمورخ 21/6/88درمحل فرمانداری ابرکوه مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری واستاندارمحترم درخصوص شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .

در پی حضور آقای صالحی وهیئت همراه درمورخ 21/6/88درمحل فرمانداری ابرکوه مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری واستاندارمحترم درخصوص شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .


آقای عادل فرماندارشهرستان ابرکوه ضمن تشکر از رئیس جهاد کشاورزی استان ورضایت بخش بودن پیشرفت فیزیکی اکثرمصوبات عناوین مهم را به شرح ذیل اعلام نمودند.
در پی حضور آقای صالحی وهیئت همراه درمورخ 21/6/88درمحل فرمانداری ابرکوه مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری واستاندارمحترم درخصوص شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .
 

1-  مکان یابی وطراحی مجتمع گلخانه ای ویژه فارغ التحصیلان کشاورزی شهرستان که بطور کامل انجام وطی چند ماه آینده زمین آن واگذار خواهد شد.

2-  اعتبار مورد نیاز برای ایجاد زیر ساختهای مجتمع دام شرق ابرکوه که دراین خصوص درسال 88نزدیک به هفصد میلیون ریال اعتبار درنظر گرفته شده است.

3-    اعتبار جهت ساماندهی اسکان عشایر که درسال 89تخصیص خواهد یافت.

4-  اختصاص مبلغ چهار هزار میلیون ریال جهت مطالعه واجرای زهکشی خاکهای شور وتسطیح ونوسازی وتجهیز اراضی درسال 88و89 که مبلغ دوهزار میلیون ریال درسال 88به این امر اختصاص می یابد.

5-  اختصاص مبلغ پانصد میلیون ریال درسالهای 88و89جهت اصلاح باغات موجودوخسارت دیده که مبلغ شصت وسه میلیون ریال برای اصلاح باغات ودویست میلیون ریال جهت طرح مقابله با آفات درسال 88به این امراختصاص
 می یابد.

6-  اجرای پروژه انتقال آب طاقستان به روستای شرق ابرکوه که دراین خصوص سازمان جهاد کشاورزی نسبت به انجام تعهد خود مبنی برخرید لوله وحمل آن به ابرکوه اقدام نموده ولی تاکنون آب منطقه ای مجوز های لازم را صادر ننموده است .