شناسه : 158225630

در سند آمایش استان نقش شهرستان ابرکوه با کمک نخبگان برجسته میشود


فرماندار ابرکوه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان استفاده از ایده های برتر را ضروری و با اهمیت دانست و اظهار داشت: سند آمایش استان در مراحل پایانی است و با کمک نخبگان شهرستان نقش ابرکوه را برجسته تر میکنیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان با موضوع هفته پژوهش با حضور محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و جمعی از مسئولین در فرمانداری برگزار شد.

فرماندار ابرکوه در این جلسه، ضمن تبریک هفته پژوهش به تمام پژوهشگران و محققان عرصه علم و دانش گفت:پژوهشگران ما باید با ایده های جدید و کاربردی تولید های صنعتی رابا کیفیت بهتر بالا ببرند.

کاظمی نسب استفاده از ایده های برتر را ضروری و با اهمیت دانست و اظهار داشت: سند آمایش استان در مراحل پایانی است و با کمک نخبگان شهرستان نقش ابرکوه را برجسته تر میکنیم.

 وی به ضرورت مشارکت سازمانهای مردم نهاد در کارگروه اجتماعی تاکید کرد و افزود: یکی از راهکارهای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی آموزش مستمر تمامی اقشار جامعه به خصوص قشر آسیب پذیر و جوانان می باشد .

وی در پایان اجرای برنامه های ورزشی و نشاط آور، استفاده از ظرفیت های موجود در تقویت آموزه های دینی، آموزش مهارت های زندگی و ... را از راهکارهای موثر در کاهش آسیب های اجتماعی تلقی نمود و همکاری لازم را از سایر ادارات خواستار شد.