شناسه : 813587
درهفته گراميداشت دولت شنبه 6-6-89با حضور معاون سياسي امنيتي استاندار جناب آقاي دشتي وهمراهان

درهفته گراميداشت دولت شنبه 6-6-89با حضور معاون سياسي امنيتي استاندار جناب آقاي دشتي وهمراهان


،فرماندار ابركوه آقاي عادل ،امام جمعه وتني چند از مسئولين استاني وشهرستاني ، بيش از 30 طرح و پروژه عمراني دربخشهاي بهداشت، حمل و نقل، كشاورزي، امورشهري و روستايي، فرهنگي ، آبرساني ، برق رساني و گازرساني افتتاح گرديد كه اهم اين پروژه ها عبارتند از :
درهفته گراميداشت دولت شنبه 6-6-89با حضور معاون سياسي امنيتي استاندار جناب آقاي دشتي وهمراهان

1-گازرساني به روستاهاي رحيم آباد،خسروآبادو جلال آباد به طول 90 كيلومتر شبكه و خط انتقال و نصب 200 انشعاب كه با بهره برداري از اين پروژه تقريباً تمام دهستان فراغه از نعمت گاز بهره مند مي گردند اعتبار پروژه مذكور بالغ بر 430 ميليون تومان هزينه گرديده است .

2- سالن چندمنظوره امدادي فراغه بااعتبار 320 ميليون تومان ، 700 مترمربع زيربنا و ارتفاع تاج سوله 11 متر.

3-پارك مهتاب شهرمهردشت كه طي چندسال گذشته (ازسال 80) تاكنون با اعتباري نزديك به 5 ميليارد ريال احداث گرديده وسعت اين پارك بالغ بر 4 هكتار مي باشد .

4-احياء و مرمت خانه هاي تاريخي آقازاده و قيومي مجموعاً با اعتباري بيش از 260 ميليون تومان مرمت گرديده شايان ذكر است خانه آقازاده از منحصر به فردترين خانه هاي تاريخي دركشور و بادگير آن بعنوان تنها بادگير دوطبقه در سازه هاي خشتي جهان شناخته شده است و خانه قيومي نيز از گچبري هاي بسيار ارزنده بهره جويي شده است با اجراي تأسيسات زيرزميني در اين خانه هاي تاريخي روشنايي و نور پردازي آن به صورت مناسب درشب انجام شده و بسياري از قسمتهاي آن كه رو به تخريب نهاده بود احياء و مرمت شده است .

5-اجراي خط انتقال برق به معادن كوه اعلاء اعتباري نزديك به 15 ميليارد ريال ( يك ميليارد و پانصد ميليون تومان ) بصورت خط 20 كيلو وات دومداره از اعتبارات ملي وزارت صنايع و معادن كه موجبات    بهره مندي معادن شمال شهرستان از برق مورد نياز گرديده است .

6-تكميل بخش ccu بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه اين پروژه كه از مصوبات سفر رياست جمهوري  محترم به شهرستان
مي باشد با اعتبار نزديك 150 ميليون تومان ساختمان و تأسيسات آن اجرا گرديده است و با اعتبار 200 ميليون تومان از سفر مقام معظم رهبري تجهيز گرديده است . اين بخش داراي 6 تخت  مي باشد كه با افتتاح آن بيمارستان ابركوه از بخش
ccu مجهز و استاندارد برخوردار مي گردد.

 7-افتتاح مجموعه فرهنگي دفتر امام جمعه محترم ابركوه .

8- افتتاح سيستم تله متري وكنترل تاسيسات آبفاابركوه .

9 - كلنگ زني سالن اجتماعات هلال احمر.

10-كلنگ زني سالن فني حرفه اي خواهران درمحل فني حرفه اي ابركوه .