شناسه : 103938291

درمراسمی با حضور فرماندار ابرکوه صورت گرفت


ساماندهی فروشندگان سیار درابرکوه

درمراسمی با  حضور فرماندار ابرکوه صورت گرفت

ساماندهی فروشندگان سیار درابرکوه :درجلسه ای که بمنظور ساماندهی فروشندگان سیار درمورخ 27/10/1396درمحل فرمانداری ابرکوه با حضور فرماندار وتنی چند از مسئولین شهرستان ابرکوه برگزار گردید موضوع ساماندهی  این فروشندگان مورد بررسی قرار گرفت .کاظمی نسب دراین جلسه پیشنهاد تشکیل این کمیته حداقل درفاصه زمانی 2ماهه را داد ودرخواست نمود جلسات  مشابهه ای  دربخش مرکزی وبهمن با حضور دهیاران  ومحوریت بخشداران تشکیل گردد.