شناسه : 813697
درشانزدهمین همایش تجلیل از خادمان قرآن ابرکوه بااهدا لوح سپاس از 27 نفر ازمربیان وکارکنان مهد قرآن امیر المومنین (ع) این شهرستان قدردانی شد.

درشانزدهمین همایش تجلیل از خادمان قرآن ابرکوه بااهدا لوح سپاس از 27 نفر ازمربیان وکارکنان مهد قرآن امیر المومنین (ع) این شهرستان قدردانی شد.


مجتبی عزیزی رئیس مهدقران امیر المومنین(ع) ابرکوه دراین همایش بابیان اینکه مهدقران ابرکوه به لحاظ عملکرد موفق شده درشش سال مقام اول کشوری را دربین 1560 مهدقران بخود اختصاص دهد ودرحال حاضر 540
درشانزدهمین همایش تجلیل از خادمان قرآن ابرکوه بااهدا لوح سپاس از 27 نفر ازمربیان وکارکنان مهد قرآن امیر المومنین (ع) این شهرستان قدردانی شد.

قران اموز درسنین مختلف از خدمات علمی واموزشی این موسسه بهره مند هستند گفت : درشانزده سال  دوران خدمت این واحد قرانی 1850 نفر بااستفاده از امکانات مهدقران موفق به حفظ یک تا سی جز قران کریم شده اند.

حجت الاسلام حسینی امام جمعه وعادل فرماندار ابرکوه هم دراین گردهمائی به بیان اهمیت قران اموزی و نقش اموزه های قرانی در زندگی افراد پرداختند وبر فراهم کردم امکانات لازم بمنظور ترویج هرچه بیشتر فرهنگ قرانی درجامعه شدند.

 رئیس موسسه قرانی جوادالائمه یزد هم دراین جلسه بابیان  اینکه درحال حاضر 6هزار حافظ قران از سه جز به بالا درسطح استان وجود دارد و بابرنامه ریزی های بعمل امده تعدا دحفاظ قران کریم تاپایان سال به 6500 نفر افزایش خواهدیافت به برگزاری مسابقه حافظان قران کریم در نیمه دوم سالجاری درسطح استان اشاره کرد وافزود: به بهترین خاطراتی قرانی که درزندگی حافظان دراثر برکت انس با قران اتفاق افتاده وبصورت داستان قرانی تهیه وتنظیم شده باشد هدایائی اهدا میگردد.

حجت الاسلام مطهریان همچنین به اجرای طرح ترنم وحی بمنظور تربیت حافظان قران با چهارعنوان طوبی ریحان مبین و فرقان درسطح استان اشاره کرد وگفت: متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام به موسسه قرانی جوادالائمه استان یزد مراجعه نمایند.

به گفته وی درحال حاضر 140 حافظ کل قران کریم دراستان یزد وجود دارد.