شناسه : 815677
دانش اموزان بيس سال پيش دبيرستان ابوذر ابرکوه

دانش اموزان بيس سال پيش دبيرستان ابوذر ابرکوه


34نفر ازدانش اموزان سال چهارم متوسطه رشته تجربی بیست سال پیش دبیرستان
دانش اموزان بيس سال پيش دبيرستان ابوذر ابرکوه

ابوذر ابرکوه گردهم امدند و ضمن تجدید خاطرات ایام تحصیل  بااهدا شاخه های گل از بیست نفر از دبیران ومربیان خود دران ایام تجلیل نمودند.

خطیبی رئیس اموز ش وپرورش ابرکوه دراین محفل معنوی ودوستانه تکریم معلم را تکریم وتعظیم علم دانست وبابیان  اینکه ماباید هموراه قدردان معلمان خود باشیم گفت: جامعه ای که هموراه حرمت معلم را پاس دارد اهنگ رشد وتعالی ان شتاب بیشتر مییابد وسلامت علمی ومعنوی ان تضمین میشود.