شناسه : 616766

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه در صدر واحدهای استان یزد و منطقه هفت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه به نقل از سایت دانشگاه آزاد ابرکوه در رتبه بندی سازمان Webometric  وابسته به یونسکو واحد ابرکوه مقام اول را در بین واحدهای استان یزد و منطقه هفت به دست آورد. بر اساس این گزارش،  واحد ابرکوه با بیش از 40 پله صعود نسبت به سال قبل  در صدر فهرست دانشگاه های برتر استان یزد و منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت. این رتبه بندی در ژانویه 2013 (بهمن ماه 1391) صورت پذیرفته است بدون شک همت و تلاش والای مدیران و مسئولان، استادان، دانشجویان و کارکنان ارجمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه باعث کسب عنوان برترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی در استان و منطقه در این رتبه بندی جهانی دانشگاهی شده است. این در حالی است که وب سایت این واحد دانشگاهی با حمایت های دکتر عباس علوی راد رئیس واحد ابرکوه در سال اول مسئولیت، 1389 راه اندازی شده و کمتر از 3 سال از آغاز کارش می گذرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه به نقل از سایت دانشگاه آزاد ابرکوه در رتبه بندی سازمان Webometric  وابسته به یونسکو واحد ابرکوه مقام اول را در بین واحدهای استان یزد و منطقه هفت به دست آورد.

بر اساس این گزارش،  واحد ابرکوه با بیش از 40 پله صعود نسبت به سال قبل  در صدر فهرست دانشگاه های برتر استان یزد و منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

این رتبه بندی در ژانویه 2013 (بهمن ماه 1391) صورت پذیرفته است بدون شک همت و تلاش والای مدیران و مسئولان، استادان، دانشجویان و کارکنان ارجمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه باعث کسب عنوان برترین واحد دانشگاه آزاد

اسلامی در استان و منطقه در این رتبه بندی جهانی دانشگاهی شده است.

این در حالی است که وب سایت این واحد دانشگاهی با حمایت های دکتر عباس علوی راد رئیس واحد ابرکوه در سال اول مسئولیت، 1389 راه اندازی شده و کمتر از 3 سال از آغاز کارش می گذرد.