شناسه : 146219067

دانشجویان نگاه خود را نسبت به پیگیری مسائل تغییر دهند


نماینده مردم ابرکوه در مجلس در جمع دانشجویان دانشکده پیراپزشکی ابرکوه گفت : دانشجویان نگاه خود را نسبت به پیگیری مسائل تغییر دهند و زمانی می توانند به اهداف بلند برسند که رفتار و نقش حاکمان را بدانند .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی به همراه علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی امنیتی فرماندار عصر روز 97/9/22 با حضور در دانشکده پیراپزشکی شهرستان و بازدید از بخش‌های مختلف آن، با دانشجویان دیدار و گفتگو کرد.

دانشجویان این دانشکده ، مسائل و مشکلات خود از جمله: ساماندهی محوطه و مسیر خوابگاه ٬ فقدان زمین ورزش و امکانات ورزشی و بدنسازی ٬ بروزرسانی کتابهای کتابخانه ٬ فراهم شدن تجهیزات به روز اتاق عمل ٬ امور فرهنگی با توجه به علاقه و استعداد دانشجویان در مراسم فرهنگی ٬ فراهم بودن بستر لازم جهت رشته های بیشتر و پرستاری ٬ کم بودن امکانات تحقیقاتی و تهیه مقاله و بها دادن به آنان در سطح استان را مطرح نمودند .

نماینده مردم حوزه مهریز در مجلس در خصوص پیگیری مشکلات مطرح‌شده توسط دانشجویان گفت : جهت حل مشکلات از طریق مسئولین ذیربط پیگیری شود و در صورتی که پیگیریها نتیجه نداد با نماینده مجلس مکاتبه کنید .

محمدرضا صباغیان افزود : با همکاری و پیگیری همه مسئولین نسبت به جذب خیّر و سرمایه گذار در زمینه همکاری در احداث ساختمان آموزشی دانشکده اقدام نمائید.

نماینده مردم ابرکوه ، بافق ، بهاباد ، خاتم و مهریز در رابطه با درخواست توجه بیشتر به شهرستان و نگاه به ابرکوه در سطح استان خاطرنشان کرد : روابط به خاطر دورافتاده و محروم بودن این شهرستان بسیار موثر است و پیگیری از طریق نماینده جهت حل این مشکل بسیار مهم و قابل حل است.

نماینده بزرگترین حوزه انتخابی مجلس تصریح کرد : وجود نیروی انسانی و افراد در رده های بالا و ارشد پستهای استانی آثار خودش را می گذارد و فقدان این نیرو خود یک محرومیت است ضمن اینکه ابرکوه در رده‌های پایین نمودار نیروی انسانی قرار دارد.

نماینده مردم ابرکوه در بیان عدم توجه به این منطقه گفت : نظارت و قانونمداری مسئول ونماینده مجلس بسیار مهم است و باید دید که این مسئول چگونه کار می کنند و از ابزاری که در اختیار دارند به چه نحو اجرا می کنند و مشکلات می تواند از این طریق حل شود .

وی تصریح کرد : با توجه به اینکه نمایندگان وظیفه قانونگذاری دارند دانشجویان در کنار تحصیل علم ، سیاست و قانون را نیز دنبال کنند تا بدانند که از نماینده چگونه سوال کنند و اگر بدانند که از چه کسی چه سوالی بپرسند خود به خود مسائل حل می شود .

محمدرضا صباغیان ادامه داد : دانشجویان نگاه خود را نسبت به مسائل تغییر دهند و زمانی می توانید به اهداف بلند برسید که رفتار و نقش حاکمان را بدانند که چگونه است و چه کسانی برای ما تصمیم می گیرند و تذکرات شما بهتر خواهد شد .

صباغیان در زمینه شفافیت گفت : قانون اساسی ما بسیار کامل و روشن است و مصوبات مجلس بطور زنده باید پخش شود و پس از تصویب در جراید انتشار یابد .