شناسه : 810613
دانشجويان مؤذن در شهرستان ابرکوه مورد تشويق قرار گرفتند.

دانشجويان مؤذن در شهرستان ابرکوه مورد تشويق قرار گرفتند.


مسئول تبليغات اسلامي ابرکوه گفت: طرح «نداي آسماني» ويژه ي دانشجويان آموزشکده ي فني شريف در اين شهرستان اجرا شد.
دانشجويان مؤذن در شهرستان ابرکوه مورد تشويق قرار گرفتند.
حجت الاسلام "پورقيومي" افزود: در اين طرح 20 نفر از دانشجويان که شعار توحيدي را به صورت زيبا و صحيح و به منظور اقامه ي نماز جماعت ظهر و عصر اعلام کردند ، با هدايايي تشويق شدند.
وي در اين مراسم در زمينه ويژگي هاي اذان و برکات آن سخن گفت.