خسارت سرمازدگی در شهرستان ابرکوه
مدیر جهادکشاورزی ابرکوه بااعلام این خبر گفت: سرمای ناگهانی روزهای هفتم و هشتم فروردین ماه درابرکوه به 300 هکتار از باغات زرد الو گوجه سبز انار شیرین وپسته این شهرستان درروستاهای احمد اباد فیروز اباد هروک وبخش بهمن بین 10 تا 20 درصد خسارت وارد نموده و محصول زرد الو تا 300 تن  گوجه سبز تا 20 تن - انار شیرین تا 50 تن و پسته را تا 25 تن دچار افت تولید نموده است .
اکبرزاده به کشاورزا نی که محصولات باغی خودرا بیمه نموده اند توصیه نمود از روز شنبه جهت براورد خسارت و دریافت جبران مالی ان به بانک کشاورزی ابرکوه مراجعه نمایند