شناسه : 159847752

خسارات ناشی از سیلاب اخیر در شهرستان ابرکوه به روایت تصویر


بخشی از آبگرفتگی ها، خسارات ناشی از بارندگی شانزدهم آذرماه سال جاری به منازل مسکونی و معابر شهری و روستایی.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ بخشی از آبگرفتگی بارش سیل آسای شانزدهم آذر ماه سال جاری در شهرستان ابرکوه که منجر به خسارت شدید به معابر شهری، منازل مسکونی و زمین های کشاورزی شد./گزارش تصویری