خدمات دولت نهم و دهم در امر گازرساني قابل تقدير است

عادل افزود: گازرساني به روستاهاي بخش مركزي ابركوه كه مجموعا 5000 نفر جمعيت دارد از بودجه مصوبات سفر استاني هيات دولت به يزد درحال اجراست. وي افزود : اين روستاها شامل هروك ، فيروزآباد ، احمد آباد ، تيزك ، شهرسب ، شمس آباد ، كلپه ، فيض آباد عليا، فيض آبادسفلي و رئيس آباد مي باشد . وي افزود: گاز رساني به اين روستاهاكه با 75 درصد پيشرفت فيزيكي درحال اجرا است تا پايان امسال به بهره برداري خواهد رسيد . وي تصريح كرد: با اجراي طرح گاز رساني، روستاهاي فراغه ، ده عرب ، صفي آباد ، صادق آباد ، رحيم آباد ، جلال آباد، ، عباس آباد وروستاهاي مريم آباد، مدوئيه ، عزيز آبادكه  درتاريخ 15/10/89درسالروز تشريف فرمايي مقام معظم رهبري به شهرستان ابركوه به شبكه گاز شهري وصل شدند  5 هزار نفر جمعيت روستايي دربخش مركزي از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي شوند.گاز رساني به روستاهاي بخش بهمن وشهر مهردشت نيز از پروژه هايي مي باشد كه درچند روز آتي به بهره برداري خواهد رسيد.