به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ با حضور محمد علی مکرمی مدیرکل ثبت احوال استان یزد، محمد علی اکرمی بخشدار بهمن و مدیر ثبت احوال شهرستان ابرکوه جلسه ای در خصوص اختصاص زمین جهت ساختمان ثبت احوال بخش در محل بخشداری تشکیل شد .
در این جلسه مدیر کل ثبت احوال استان یزد گفت : خدمات ثبت احوال در بخش بهمن در صورت استقبال و افزایش مراجعین افزایش می یابد و زیرساخت از جمله فیبر نوری و تجهیزات لازم تکمیل خواهد شد .
بخشدار بهمن نیز ضمن تبریک هفته دولت ، گفت: این بخش به راه اندازی ادارات بخش و حل مشکلات ثبتی اراضی مهردشت و واگذاری زمین به ادارات نیاز اساسی دارد .
محمدعلی اکرمی افزود: جهت راه اندازی تعدادی از ادارات در این بخش که فاقد مکان می باشند ، با راه و شهرسازی جهت حل مشکلات اراضی و واگذاری و تحویل زمینهای اداراتی که آماده راه اندازی را دارند رایزنی شده و با ارایه پیشنهادات پیگیری لازم شده است.
 وی تصریح کرد: در صورت تخلیه ساختمان در اختیار کمیته امداد بخش، استقرار مجتمع نمایندگی های ادارات در این ساختمان امکان پذیر خواهد بود .


251d16af-b53f-4bf3-8eaf-dc87f1ba9c6f.jpg dd7bae2f-63e6-4fc1-829d-08bbdd464f55.jpg 9f27d637-b3a9-4841-9c14-1e0175d2151e.jpg
بله