شناسه : 619529
فرماندار ابركوه:

خدا با امدادهاي غيبي جلوي تجاوزات نظامي آمريكا را در صحراي طبس گرفت


فرماندار ابركوه گفت : خدواند پشتبان انقلاب اسلامي است و با امدادهاي غيبي جلوي تجاوزات نظامي آمريكا رادرصحراي طبس گرفت و درسي فراموش نشدني به شيطان بزرگ داد.
فرماندار ابركوه:

به گزارش روابط عمومي "محمد مهدي عادل فرماندار ابركوه" با گراميداشت ياد وخاطره شهيد منتظر القائم فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد كه در شكست مفتحضانه امريكاي جنايتكار در صحراي طبس بدرجه شهادت نائل آمد اظهار داشت : خداوند با شكست ونابودي همه نظاميان امريكا درصحراي طبس نشان دادحافظ اصلي نظام اسلامي ايران است .
وي تاكيد كرد:امريكا در راه انداختن جنگ 8 ساله عراق ، تحريم هاي اقتصادي ، حمله به صحراي طبس وديگر توطئه ها نتوانست هيچ خللي دراقتدار وعظمت جمهوري اسلامي ايران ايجاد كند وتنها خودرا ذليل وخوار كرده است