شناسه : 813387
خبرنگار شهيدي که در درس و اخلاق، ممتاز بود

خبرنگار شهيدي که در درس و اخلاق، ممتاز بود


"علي اکبر کارگر ابرقويي" خبرنگار شهيدي از شهرستان شهيد پرور ابرکوه که در درس و اخلاق، سرآمد بود. مادر اين شهيد عزيز همزمان با روز خبرنگار در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: فرزند عزيز و شهيدم علي اکبر در
خبرنگار شهيدي که در درس و اخلاق، ممتاز بود

سحرگاه شانزدهم مهرماه سال1345 چشم به دنيا گشود."فاطمه اکرمي" اظهارداشت: فرزندم در زمان تحصيل از حيث اخلاق و وضعيت درسي ممتاز بود بطوري که پس از کلاس درس براي ياري پدر به صحرا ميرفت و شب خسته و کوفته به خانه مي‌آمد.به گفته وي اين شهيد گرانقدر در ايام تعطيل بخصوص سه ماه تابستان به کار و تکاپو مي پرداخت و شبانه روز به کمک پدر مي شتافت.مادر شهيد کارگر يادآور شد: فرزندم همزمان با انقلاب و تعطيلي مدارس  شور وشوقي وصف ناپذير براي شرکت در تظاهرات و راهپيمائيها نشان مي داد ."وي از جمله فعالترين نيروها جهت حفاظت وپاسداري از دستاوردهاي انقلاب بود، آنقدر داراي صفاي روح وسادگي و اخلاص بود که اخلاق وي زبانزد عام و خاص بود وچيزيکه بيشتر از همه دل دوستان علي را در فراقش مي‌آزارد همين صفاي روح وسادگي علي بود".مادر شهيد ادامه داد شهيد علي اکبر هميشه سفارش مي کرد که فکر نکنيد تنها سنگرشما جبهه هاي جنگ خواهد بود بلکه هر کاري که شما به نفع اسلام و قرآن انجام دهيد آنجا سنگر شماست و آنرا مستحکم نگه داريد.مادر شهيدتصريح کرد: امروز آحاد مردم بايد پشت سر رهبرمعظم انقلاب اسلامي وگوش به فرمان ايشان ،دشمنان و استکبار جهاني را براي هميشه مايوس کنند و با اتحاد يکپارچگي درزمينه پيشرفت جامعه تلاش نمايند .به گفته برادر اين شهيد گرانقدر، علي اکبر در آغاز انقلاب اسلامي در روزنامه نوپاي جمهوري اسلامي بعنوان خبرنگار مشغول بکار شد.