شناسه : 613802
فرماندار ابركوه:

خبرنگار بايد ضمن پرداختن به حقيقت ، خطوط قرمز را مد نظر داشته و رعايت كند+عكس


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري ،برزگرزاده فرماندار ابركوه در نشست صميمانه ي خود با خبرنگاران اظهار داشت:عصر حاضر ،عصر اطلاعات و اطلاع رساني است و بواسطه فراگير شدن امكانات اطلاع رساني اين روند به سرعت در حال   گسترش است .لذا اهميت و ارزش خبر و خبررساني بر كسي پوشيده نيست.   وي افزود:جامعه اي كه افراد آن را   مردمي با بصيرت و روشنفكر   تشكيل دهند ،اساس كار خود را بر اخبار و اطلاعات موثق و صحيح قرار مي دهند.اخباري كه قابل اعتماد باشد و بدور از   جناح بندي هاي سياسي و اجتماعي به ذكر واقعيت   بپردازد.   برزگرزاده با تاكيد بر نقش و اهميت نشريات و روزنامه ها در   اطلاع رساني اظهار داشت،نشريات بايد در جهت ارتقاي سطح فرهنگ عمومي تلاش كنند و ضمن پرداختن به حقيقت ،از خطوط قرمز جامعه تجاوز نكند تا مبادا باعث بر هم زدن   آرامش رواني جامعه شوند.   خبرنگاران شهرستان نيز در اين جلسه ضمن ارائه گزارش از روند كار خود،پيشنهادات و درخواستهايي جهت ارتقا كيفي و كمي كار خود بيان كردند كه موافقت فرماندار را به همراه داشت.   برزگرزاده در پايان از تلاشهاي خالصانه و بي منت خبرنگاران شهرستان   تشكر و قدرداني كرد .      
فرماندار ابركوه:

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ،برزگرزاده فرماندار ابركوه در نشست صميمانه ي خود با خبرنگاران اظهار داشت:عصر حاضر ،عصر اطلاعات و اطلاع رساني است و بواسطه فراگير شدن امكانات اطلاع رساني اين روند به سرعت در حال

 

گسترش است .لذا اهميت و ارزش خبر و خبررساني بر كسي پوشيده نيست.

 

وي افزود:جامعه اي كه افراد آن را  مردمي با بصيرت و روشنفكر  تشكيل دهند ،اساس كار خود را بر اخبار و اطلاعات موثق و صحيح قرار مي دهند.اخباري كه قابل اعتماد باشد و بدور از  جناح بندي هاي سياسي و اجتماعي به ذكر واقعيت

 

بپردازد.

 

برزگرزاده با تاكيد بر نقش و اهميت نشريات و روزنامه ها در  اطلاع رساني اظهار داشت،نشريات بايد در جهت ارتقاي سطح فرهنگ عمومي تلاش كنند و ضمن پرداختن به حقيقت ،از خطوط قرمز جامعه تجاوز نكند تا مبادا باعث بر هم زدن

 

آرامش رواني جامعه شوند.

 

خبرنگاران شهرستان نيز در اين جلسه ضمن ارائه گزارش از روند كار خود،پيشنهادات و درخواستهايي جهت ارتقا كيفي و كمي كار خود بيان كردند كه موافقت فرماندار را به همراه داشت.

 

برزگرزاده در پايان از تلاشهاي خالصانه و بي منت خبرنگاران شهرستان  تشكر و قدرداني كرد .