شناسه : 813092
خانه قديمي سيد علي آقا در ابرکوه مرمت و احيا شد

خانه قديمي سيد علي آقا در ابرکوه مرمت و احيا شد


رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ابرکوه گفت: خانه قديمي سيد علي اقا متعلق به دوره قاجاريه است که در بافت قديم محله دروازه ميدان قرار دارد مرمت و بازسازي شد.
خانه قديمي سيد علي آقا در ابرکوه مرمت و احيا شد

محمد علي اکرمي افزود: اين خانه قديمي با 700 متر مربع زير بنا به صورت حياط مرکزي ، شامل تالار، اتاقهاي سه دري و پنج دري و حوض بزرگي است که در طرح پرديس گردشگري مورد استفاده گردشگران قرار خواهد گرفت. به گفته اکرمي براي مرمت خانه سيد علي اقا 450 ميليون ريال هزينه شده است .

وي افزود: اين ميزان بودجه هزينه سفيد کاري اتاقها، سنگ فرش ،  ساخت و نصب درهاي چوبي شده است .

اين خانه به شماره 19886به ثبت آثار ملي ايران رسيده است