شناسه : 616652
گزارش تصویری

حماسه ی حضور مردم ابرکوه در 22 بهمن به روایت تصویر


 
گزارش تصویری