شناسه : 814227
حضور25نفر از دانش اموزان مدرسه راهنمائی دخترانه فولادگردرمركز پليس

حضور25نفر از دانش اموزان مدرسه راهنمائی دخترانه فولادگردرمركز پليس


25نفر از دانش اموزان مدرسه راهنمائی دخترانه فولادگر ابرکوه باحضور در مرکز پلیس
حضور25نفر از دانش اموزان مدرسه راهنمائی دخترانه فولادگردرمركز پليس

110 این شهرستان هفته نیروی انتظامی را به پرسنل سخت کوش این نیرو تبریک گفته واز نزدیک با فعالیت مرکز فوریت های پلیسی اشنا شدند.

سرهنگ بیگی فرمانده انتظامی ابرکوه دراین بازدید بابیان اینکه پرسنل پلیس 110 این شهرستان دریکسال گذشته پاسخگوی بیش از 46 هزار تماس تلفنی شهروندان بوده گفت: دراغلب موارد شهروندان از راهنمائی پلیس استفاده برده و 5600 مورد ازاین تماسها  هم عملیاتی شده است