شناسه : 617178

حضور حداکثری ملت در انتخابات مصداق بارز حماسه سیاسی است


فرماندار ابرکوه گفت : حضور آگاهانه وحداکثری ملت در انتخابات برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مصداق بارز حماسه سیاسی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسماعیل برزگرزاده روز دوشنبه درحاشیه برگزاری انتخات اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی اظهار داشت : شرکت در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی و شوراها یکی از

 

بسترهای خنثی سازی توطئه های نظام مقدس است .

وی گفت : زمینه سازی برای تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی باعث امیدواری دوستان نظام وانقلاب و یاس ناامیدی دشمنان خواهد بود.

برزگرزاده با اشاره به اهمیت حماسه اقتصادی ادامه داد: ملت با اقتدار در رشد و تولید با اتکا به منابع داخلی و تمرکز بر الگوی مصرف می توانند توطئه های استکبار و دشمنان را در زمینه اقتصادی شکست دهند .

فرماندار ابرکوه تصریح کرد: با اجرائی شدن حماسه اقتصادی بر صلابت ایران اسلامی می افزاید و موجب اقتدار و توسعه روز افزون ایران اسلامی می شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم اتکاء به منابع نفتی و همچنین خودکفائی کشور یکی از راههای تحقق حماسه اقتصادی است