شناسه : 814217
حضورجمعی از اعضای مهدهای کودک ابرکوه درجلسه شورای اسلامی

حضورجمعی از اعضای مهدهای کودک ابرکوه درجلسه شورای اسلامی


دراستانه روز جهانی کودک جمعی از اعضای مهدهای کودک ابرکوه درجلسه شورای
حضورجمعی از اعضای مهدهای کودک ابرکوه درجلسه شورای اسلامی

اسلامی این شهر شرکت کرده ومورد تشویق اعضا شورا قرارگرفته وهدایائی  از انان دریافت داشتند. فلاحزاده رئیس شورای اسلامی شهر ابرکوه دراین نشست روز جهانی کودک را گرامیداشت و بررعایت حقوق کودکان ونیز  فراهم کردن محیط مناسبت وپراز ارامش درخانه ومدرسه بمنظور رشد ونمو هرچه بهتر  انان  تاکید نمود.