شناسه : 812131
حجه الالسلام غفوری امام جمعه ابرکوه از مردم ومسئولین شهرستان خداحافظی کرد.

حجه الالسلام غفوری امام جمعه ابرکوه از مردم ومسئولین شهرستان خداحافظی کرد.


حجه الالسلام غفوری امام جمعه شهر ابرکوه پس از 12سال خدمت در این
حجه الالسلام غفوری امام جمعه ابرکوه از مردم ومسئولین شهرستان خداحافظی کرد.
 

شهر به مرودشت استان فارس  منتقل شدند درهمین خصوص آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه با حضور دردفتر امام جمعه مراتب سپاس وقدردانی خود را به جهت خدمات ارزنده ایشان درابرکوه بعمل آورد .