شناسه : 139039270

جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان


با حضور فرماندار ابرکوه ، وضعیت طرحهای معرفی شده سرمایه گزاری و اشتغال شهرستان به بانکهای عامل بررسی شد .

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، در این جلسه ابتدا به وضعیت طرحهای معرفی شده به بانکهای عامل و میزان پرداختی بانکها پرداخته شد و طبق گزارشات اعلام شده تاکنون از طرف بانکهای کشاورزی ، توسعه و تعاون ، پست بانک و صندوق کارآفرین امید و از محل تسهیلات پایدار روستایی و عشایری ، به 109 طرح ، تسهیلات پرداخت شده و زمینه اشتغال 233 نفر فراهم گردیده است .

مبالغ پرداخت شده حدود 130 میلیارد ریال می باشد .

در ادامه محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه ضمن تشکر از زحمات اعضای کارگروه و بانکهای عامل به ویژه بانک توسعه و تعاون که عملکرد بسیار  خوبی در این زمینه داشته است ، بر ضرورت ایجاد زمیته نظارت و بررسی کارشناسی طرحهای اجرا شده تاکید کرد و از دستگاههای اجرایی خواست تا با دقت کامل نسبت به نظارت بر تسهیلات پرداخت شده اقدام نمایند .