شناسه : 811386
جلسه هماهنگی مراسم 17آبانماه سالروز ورود حضرت امام رضا (ع)به شهر تاریخی ابرکوه

جلسه هماهنگی مراسم 17آبانماه سالروز ورود حضرت امام رضا (ع)به شهر تاریخی ابرکوه


با حضور فرماندار محترم درمحل فرمانداری برگزار گردید.
جلسه هماهنگی مراسم 17آبانماه سالروز ورود حضرت امام رضا (ع)به شهر تاریخی ابرکوه

 

دراین جلسه بر حضور باشکوه در مراسم وضرورت اجرای طرح ساماندهی مسجد بیرون تاکید گردید و مقررشد. هیت امنایی به منظور برنامه ریزی وتدارک نیازمندیهای مراسم بصورت دائمی تشکیل گردد.