شناسه : 813647
جلسه هماهنگی روزجهانی قدس درشهرستان ابرکوه

جلسه هماهنگی روزجهانی قدس درشهرستان ابرکوه


آقای عادل فرماندارشهرستان ابرکوه با تشریح جنایات اسرائیل غاصب در سرزمین های اشغالی از مردم خواست با حضور گسترده خود درراهپیمائی روز جهانی قدس که
جلسه هماهنگی روزجهانی قدس درشهرستان ابرکوه

یادگار ارزشمند امام راحل (ره) میباشدانزجار خودرا از سیاستهای شیطانی امریکا وعامل سفاک وی درمنطقه خاورمیانه  اعلام نموده و مردم مظلوم فلسطین را یاری نمایند.وی  دراین نشست بابیان اینکه حضور حماسی مردم درراهپیمائی روز جهانی قدس اقتدار ملی وانسجام اسلامی را دربرابر ابرقدرتهای استعمارگر به نمایش میگذارد وبه مردم مظلوم فلسطین امید ودلگرمی می بخشد بر همکاری کلیه ادارات ونهادها ی شهرستان دربرگزاری هرچه باشکوهتر  راهپیمائی این روز بزرگ تاکید کرد.دراین ستا د ضمن برنامه ریزی لازم مقرر گردید راهپیمائی روزجهانی  قدس درابرکوه از ساعت یازده ونیم روز جمعه از میدان امام حسین(ع) واز مسیر  خیابانهای شهید بهشتی وسرو  بطرف مصلای شهدای محراب محل برگزاری نماز جمعه انجام شود.