شناسه : 104117636

جلسه هماهنگی دستگاهای اجرایی درزمینه تسهیلات مشاغل خانگی ،اشتغال پایدار ،روستایی ،اشتغال فراگیر


جلسه هماهنگی دستگاهای اجرایی درزمینه تسهیلات مشاغل خانگی ،اشتغال پایدار ،روستایی ،اشتغال فراگیر

جلسه هماهنگی دستگاهای اجرایی درزمینه تسهیلات مشاغل خانگی ،اشتغال پایدار ،روستایی ،اشتغال فراگیر

درجلسه ای که باحضور محمد کاظمی نسب ،بخشداران وروسای تعدادی از ادارات شهرستان درمحل فرمانداری ابرکوه برگزار گردیددرخصوص نحوه پیگیری تسهیلات وچگونگی اطلاع رسانی متقاضیان بحث وتبادل نظر گردید .

با توجه به اینکه به منظور حمایت از توسعه وایجاد اشتغال دستورالعمل اعطای تسهیلات درزمینه اشتغال پایدار روستایی وعشایری واشتغال فراگیر از طرف شورای عالی اشتغال اعلام گردیده لازم است متقاضیان دراین خصوص اقدام نمایند .

فرماندار ابرکوه گفت :دستگاههای اجرایی موظفند با راهنمایی کامل متقاضیان اقدام لازم درزمینه جذب تسهیلات به عمل آورند.