شناسه : 620572
جلسه هماهنگي مراسم عمومي درمحضر قرآن با حضور مسئولين ذيربط درمحل فرمانداري ابركوه تشكيل شد.

جلسه هماهنگي مراسم عمومي درمحضر قرآن با حضور مسئولين ذيربط درمحل فرمانداري ابركوه تشكيل شد.


عادل فرماندار ابركوه گفت :اين مراسم درحاشيه برگزاري مسابقات سراسري
جلسه هماهنگي مراسم عمومي درمحضر قرآن با حضور مسئولين ذيربط درمحل فرمانداري ابركوه تشكيل شد.

قرآن كريم دريزد صورت مي پذيرد كه طي آن گروه قرآني طارق مشتمل بريكنفر قاري ممتاز بين المللي وگروه تواشيح درتاريخ 15/12/89به شهرستان ابركوه عزيمت وطي مراسمي به اجراي برنامه پس از نماز مغرب وعشاءدرمحل مصلاي شهداي محراب مي پردازند..