شناسه : 145523769

جلسه هماهنگي برگزاري مراسم نذر طبيعت


با حضور معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرماندار ، جلسه هماهنگي برگزاري مراسم نذر طبيعت در محل اتاق كار فرماندار تشكيل شد .

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، جلسه هماهنگي برگزاري مراسم نذر طبيعت با هدف گسترش فرهنگ حفظ طبيعت و محيط زيست در بين مردم منطقه در اتاق كار فرمانداري تشكيل شد .

اين جلسه كه با حضور معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرمانداري و برخي از ادارات ذيربط و اعضاء سازمان مردم نهاد و جمعيت ياوران زمين برگزار شد ، مقرر گرديد مراسمي با عنوان نذر طبيعت با محوريت سازمان ياد شده به منظور تشريح طرح نذر طبيعت و توزيع كيسه هاي پارچه اي خريد بين شركت كنندگان كه از اقشار مختلف شهروندان مي باشند ،  در تاريخ 30 آبان در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار گردد .