شناسه : 141709850

جلسه هماهنگي استفاده بهينه از حرارت غير مستقيم نيروگاه توليد برق صنعتي طلوع شمس در بخش بهمن


با حضور فرماندار ابركوه ، جلسه هماهنگي استفاده بهينه از حرارت غير مستقيم نيروگاه توليد برق صنعتي طلوع شمس در بخش بهمن در دفتر كار فرماندار تشكيل شد .

 

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه ، با حضور محمد كاظمي نسب فرماندار ابركوه ،كريمي رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران ابركوه ، محمدعلي اكرمي بخشدار بهمن و مدیرعامل شرکت طلوع شمس يزد ، جلسه اي در خصوص هماهنگي چگونگي استفاده بهينه از حرارت غير مستقيم نيروگاه توليد برق صنعتي طلوع شمس بخش بهمن در دفتر كار فرماندار تشكيل شد .

در اين جلسه ضمن خوش آمد گويي فرماندار ابركوه ، در خصوص نحوه استفاده بهينه از حرارت غير مستقيم اين نيروگاه مورد بحث قرار گرفت و راهكارهاي لازم توسط مدير عامل نيروگاه ، فرماندار و بخشدار بهمن داده شد و مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد در جلسات بعد نسبت به تصميم گيري در اين خصوص اقدام گردد .

يادآور مي شود این شرکت در سال  1371 باهمت هزار و 600 نفر از جانبازان استان و بااعتبار 32 میلیون و 324 هزار تومان تشکیل شد.

نیروگاه برق صنعتی بخش بهمن با تولید 4 مگابایت برق و بالغ‌بر 6 میلیارد تومان سرمایه اولیه، یکی از پروژه‌های اين شركت است .